Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202100559

Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202100559

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

De betalingsachterstand is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld. Verder is de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht en mocht de ziektekostenverzekeraar deze na opschorting hervatten. Tot slot heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekeringen mogen beëindigen.

Volgens verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar haar betalingsachterstand niet juist vastgesteld, is zij onterecht aangemeld bij het CAK en zijn haar aanvullende ziektekostenverzekeringen onterecht beëindigd. De commissie deelt het standpunt van verzoekster niet. De ziektekostenverzekeraar heeft een financieel overzicht overgelegd. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij meer of andere betalingen heeft gedaan dan die in het overzicht zijn vermeld. Alle betalingen waarvan verzoekster bewijzen heeft overgelegd, komen voor in het overzicht van de ziektekostenverzekeraar. De commissie acht dit overzicht daarom juist. Omdat er sprake was van een premieachterstand voor de zorgverzekering van tenminste 6 maanden, heeft de aanmelding van verzoekster als wanbetaler bij het CAK terecht plaatsgevonden. De aanmelding bij het CAK is tijdelijk opgeschort geweest vanwege een betalingsregeling tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar. Verzoekster heeft zich echter niet gehouden aan deze betalingsregeling. Naar het oordeel van de commissie is daarom de aanmelding bij het CAK terecht hervat. Vanwege de betalingsachterstand heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekeringen van verzoekster mogen beëindigen. De verzekeringsvoorwaarden bieden daarvoor de grondslag.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken