Bindend advies GcZ, 26 april 2022, SKGZ202100103

Bindend advies GcZ, 26 april 2022, SKGZ202100103

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2022
Datum publicatie: 28 april 2022

Vervoer naar controles valt alleen onder de aanspraak zittend ziekenvervoer als wordt vervoerd in het kader van de primaire behandeling.

Verzoekster heeft oncologische behandelingen ondergaan. Zij moet ieder jaar terugkomen voor een controle. Het vervoer naar deze controles is in de jaren 2019 en 2020 door de zorgverzekeraar vergoed. Het vervoer naar de controle die in het jaar 2021 plaatsvond, is niet vergoed, omdat het hier volgens de zorgverzekeraar ging om nazorg, en niet meer om een controle in het kader van de primaire behandeling. Het Zorginstituut heeft geadviseerd tot nader onderzoek. De benodigde informatie is door de zorgverzekeraar opgevraagd bij de behandelend arts. Naar aanleiding daarvan adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek. Gebleken is dat de controles plaatsvonden in het kader van de nazorg. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek, en volgt hiermee het advies van het Zorginstituut.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken