Bindend advies GcZ, 6 juli 2021, SKGZ202002123

Bindend advies GcZ, 6 juli 2021, SKGZ202002123

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021

Een bedrijfsarts mag verwijzen voor een MRI-scan, mits deze wordt aangevraagd voor indicaties zoals beschreven in NHG-richtlijnen en standaarden voor huisartsen.

Verzoeker is bedrijfsarts en heeft zich door een collega bedrijfsarts laten verwijzen voor twee MRI-scans in het MRI Centrum. Vooraf heeft hij bij de ziektekostenverzekeraar geïnformeerd of een bedrijfsarts hem hiervoor mocht verwijzen, en hierop is bevestigend geantwoord. De ziektekostenverzekeraar weigert echter vergoeding, omdat hij van mening is dat de bedrijfsarts verzoeker in dit specifieke geval niet mocht verwijzen. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Gelet op het advies van het Zorginstituut van 8 juni 2021 mag een bedrijfsarts alleen verwijzen voor zover het gaat om een indicatie zoals beschreven in de NHG-richtlijnen en standaarden voor huisartsen. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut en concludeert dat met betrekking tot de MRI-scans in kwestie – een ‘MRI cervicale wervelkolom inclusief craniovertebrale overgang’ en een ‘MRI hersenen-standaard’- geen sprake is van zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Verzoeker kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding van de MRI-scans ten laste van de zorgverzekering.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken