Advies Zorginstituut Nederland, 31 oktober 2022, 2022039391, SKGZ202200696

Advies Zorginstituut Nederland, 31 oktober 2022, 2022039391, SKGZ202200696

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 oktober 2022
Datum publicatie: 21 februari 2023

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, endoscopische maagverkleining (Weight Doctors SLEEVE®), stand
wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr.
883/2004.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken