Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002000

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002000

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 6 oktober 2021
Datum publicatie : 7 oktober 2021

De ziektekostenverzekeraar is tekort geschoten in het nakomen van de verzekeringsovereenkomst en dient een schadevergoeding te voldoen. Verder heeft de ziektekostenverzekeraar de declaraties van de fysiotherapeut in 2019 correct afgehandeld.

Verzoeker heeft op grond van de zorgverzekering recht op een adequaat functionerend hulpmiddel, in zijn geval een zuurstofconcentrator. Op het moment dat de zuurstrofconcentrator niet meer naar behoren werkte, heeft verzoeker hierover contact opgenomen met de hulpmiddelenleverancier en de ziektekostenverzekeraar. Geen van beide partijen zag aanleiding om actie te ondernemen, terwijl zij dit wel hadden moeten doen. Daarmee is de ziektekostenverzekeraar tekort geschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst. Verzoeker heeft zich genoodzaakt gezien zelf een zuurstofconcentrator aan te schaffen. De ziektekostenverzekeraar dient de kosten hiervan bij wijze van schadevergoeding aan verzoeker te voldoen.
Verzoeker gebruikt de zuurstofconcentrator die aan hem in bruikleen is verstrekt niet meer, maar heeft deze niet teruggegeven aan de hulpmiddelenleverancier. Hiertoe is hij echter wel gehouden op grond van de verzekeringsvoorwaarden. Dat de leverancier periodiek kosten in rekening brengt bij de ziektekostenverzekeraar en deze worden vergoed, acht de commissie gegeven deze situatie niet onredelijk.
Verder heeft verzoeker van de ziektekostenverzekeraar verschillende declaratieoverzichten ontvangen, waarmee hij is geïnformeerd over de afhandeling van de declaraties van zijn fysiotherapeut en waarmee het eigen risico bij hem in rekening is gebracht. Dat op de declaratieoverzichten mutaties zijn vermeld, is te verklaren doordat de fysiotherapeut verschillende declaraties heeft gecrediteerd en nieuwe declaraties heeft ingediend. Deze mutaties moesten door de ziektekostenverzekeraar worden verwerkt en hij was gehouden verzoeker hierover te informeren. Dat dit bij verzoeker aanvankelijk tot verwarring heeft geleid, maakt dit niet anders.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken