Bindend advies GcZ, 26 september 2022, SKGZ202101365

Bindend advies GcZ, 26 september 2022, SKGZ202101365

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Het bedrag van € 105,-- is terecht als eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer 2020 in rekening gebracht. Wat betreft CellCept® en Prograft® is gebleken dat steeds het merkgeneesmiddel is verstrekt aan verzoekster. Ten aanzien van het geneesmiddel prednisolon is niet gebleken welk middel verzoekster voorheen gebruikte, zodat hierover geen uitspraak kan worden gedaan. Ten aanzien van de andere geneesmiddelen is niet gebleken welke middelen dit betreffen en door wie eventueel de medische noodzaak voor een ander middel is bepaald. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

Verzoekster heeft gevraagd de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer in 2020 te verlagen van € 105,-- naar € 30,-- omdat zij pas vanaf november 2020 hiervan gebruik maakt. Daarnaast vindt zij dat de ziektekostenverzekeraar in haar geval moet afzien van het preferentiebeleid, omdat zij last heeft van bijwerkingen van de aan haar geleverde preferente geneesmiddelen. Voorts vordert zij een schadevergoeding.
De commissie overweegt dat de voor zittend ziekenvervoer geldende eigen bijdrage is verschuldigd per kalenderjaar. De ziektekostenverzekeraar mocht om die reden het maximum van € 105,-- op de vergoeding in mindering brengen. Ten aanzien van CellCept® en Prograft® is gebleken dat steeds het merkgeneesmiddel is verstrekt aan verzoekster. Ten aanzien van de andere geneesmiddelen is niet gebleken dat sprake was van een medische noodzaak voor een ander (merk)geneesmiddel. Voor toekenning van de gevraagde schadevergoeding bestaat geen grond, nu verzoekster haar verzoek op dit punt niet heeft toegelicht en/of onderbouwd. Het verzoek wordt afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken