Bindend advies GcZ, 15 juni 2022, SKGZ202200039

Bindend advies GcZ, 15 juni 2022, SKGZ202200039

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022

Oncologische behandeling met immunotherapie. Geen indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg.

Verzoeker heeft uitgezaaide longkanker en stelt dat zijn gebit door de behandeling met immunotherapie is achteruit gegaan. Zijn tanden braken af of kwamen los te zitten. Om de tandheelkundige functie te herstellen zijn twee partiële protheses (5-13 elementen) vervaardigd en geplaatst. De hiermee gemoeide kosten zijn gedeeltelijk ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed. Verzoeker vordert volledige vergoeding ten laste van de zorgverzekering.
De commissie overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schade aan het gebit is veroorzaakt door de oncologische behandelingen. Dit wordt bevestigd door de Zorginstituut. Daarom bestaat geen aanspraak op vergoeding van de protheses in het kader van bijzondere tandheelkundige zorg.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken