Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002271

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002271

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 18 augustus 2021
Datum publicatie : 23 augustus 2021

Voetzorg door een medisch pedicure in verband met een diabetische voet wordt alleen vergoed als er
een samenwerkingsverband is met de podotherapeut.

Verzoeker krijgt al jarenlang voetzorg in verband met diabetes mellitus. Tot 2015 kreeg hij de kosten hiervan van de ziektekostenverzekeraar vergoed. Vanaf 2015 is dit niet langer het geval. Verzoeker was niet op de hoogte van de wijziging in de voorwaarden. De ziektekostenverzekeraar heeft toegelicht dat in eerste instantie niet op de nota's was vermeld om welk zorgprofiel het ging. Later is dit gecorrigeerd. Omdat echter ook geen samenwerkingsverband bestaat met de podotherapeut, heeft de ziektekostenverzekeraar vergoeding van de nota's afgewezen.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. In de voorwaarden van de zorgverzekering is bepaald dat er een samenwerkingsverband moet zijn tussen de medisch pedicure en de podotherapeut. Omdat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit samenwerkingsverband bestaat, heeft hij geen aanspraak op vergoeding van de nota's, ten laste van de zorgverzekering. Zijn beroep op het niet toezenden van de polisvoorwaarden, zodat hij hiermee niet bekend was, faalt. Vernietiging van een beding in algemene voorwaarden om deze reden is alleen aan de orde als het geen kernbeding betreft. Hier betreft het de dekking van de zorgverzekering, zodat sprake is van een kernbeding, dat bovendien duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd. Het lag op de weg van verzoeker zich op de hoogte te stellen van de gewijzigde voorwaarden, zeker nu hij ervoor koos zich door een andere medisch pedicure te laten behandelen. Dat hij dit niet heeft gedaan, ligt in zijn risicosfeer.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken