Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202200375

Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202200375

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2022
Datum publicatie: 16 september 2022

Aanvraag voor aanvullende ziektekostenverzekering terecht afgewezen.

In januari 2022 heeft verzoekster de ziektekostenverzekeraar verzocht de aanvullende ziektekostenverzekering PNO Start ten behoeve van haarzelf en haar minderjarige dochter met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 te wijzigen in de aanvullende ziektekostenverzekering PNO Optimaal. De ziektekostenverzekeraar heeft op basis van de door verzoekster ingevulde gezondheidsvragen de aanvraag afgewezen. Verzoekster is het hier niet mee eens omdat in een eerder gesprek met een medewerkster van de ziektekostenverzekeraar met geen woord is gesproken over het bestaan van gezondheidsvragen. Ook op de website van de ziektekostenverzekeraar is hierover niets terug te vinden.
De commissie oordeelt dat het de ziektekostenverzekeraar vrij staat aanvullende (gezondheids)vragen te stellen en op basis van de gegeven antwoorden te besluiten een verzekerde niet te accepteren. Dat tijdens het eerdere telefonisch contact specifiek is gesproken over de aanvraag voor de verzekering PNO Optimaal staat niet vast. Evenmin staat vast dat is toegezegd dat verzoekster en haar dochter zonder meer voor deze verzekering zouden worden geaccepteerd. Verder geldt dat, anders dan verzoekster stelt, de mogelijkheid dat gezondheidsvragen van toepassing zijn staat vermeld op de website van de ziektekostenverzekeraar. De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar terecht kon besluiten verzoekster en haar dochter niet te accepteren voor de aanvullende ziektekostenverzekering PNO Optimaal. Een voorstel de verzekering te wijzigen naar de aanvullende ziektekostenverzekering PNO Plus werd door verzoekster verworpen, zodat verzoekster en haar dochter verzekerd zijn gebleven op basis van de verzekering PNO Start.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken