Bindend advies GcZ, 21 november 2022, SKGZ202200715

Bindend advies GcZ, 21 november 2022, SKGZ202200715

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 november 2022
Datum publicatie: 22 november 2022

Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor een lower bodylift .

Namens verzoekster is een aanvraag gedaan voor een lower bodylift. De ziektekostenverzekeraar heeft geoordeeld dat zij niet voldoet aan de in dit verband geldende voorwaarden. Gehoord het Zorginstituut oordeelt de commissie dat verzoekster geen verzekeringsindicatie heeft voor de aangevraagde behandeling. Er is geen sprake van onbehandelbaar smetten of een ernstige bewegingsbeperking. Ook bestaat bij haar geen algemeen beeld van verminking. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken