Niet-Bindend advies GcZ, 3 maart 2022, SKGZ202101505

Niet-Bindend advies GcZ, 3 maart 2022, SKGZ202101505

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2022
Datum publicatie: 4 maart 2022

De ziektekostenverzekeraar mocht de klassenverzekering van verzoeker beëindigen met ingang van 1 januari 2022.

Verzoeker heeft al een aantal jaren een klassenverzekering. De ziektekostenverzekeraar heeft hem op 28 juni 2021 meegedeeld de betreffende verzekering per 1 januari 2022 te beëindigen, omdat deze niet
meer kostendekkend is. Verzoeker is het hiermee niet eens. Hij heeft eerder geen gebruik gemaakt van de verzekering, maar denkt deze in de toekomst wel nodig te hebben.
De commissie stelt vast dat in de polisvoorwaarden is bepaald dat de verzekering door de ziektekostenverzekeraar kan worden beëindigd in het geval deze stopt met het aanbieden en uitvoeren ervan. Betrokkenen dienen hierover ten minste zes maanden voor het moment van beëindiging te worden geïnformeerd. In de situatie van verzoeker is aan deze voorwaarden voldaan. Daarom mocht de
ziektekostenverzekeraar de klassenverzekering van verzoeker met ingang van 1 januari 2022 beëindigen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken