Bindend advies GcZ, 4 mei 2022, SKGZ202101223

Bindend advies GcZ, 4 mei 2022, SKGZ202101223

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Verzoeker is niet teveel aan eigen risico 2020 in rekening gebracht. Het dossier bevat geen aanleiding tot terugbetaling van bedragen door de zorgverzekeraar. Een vergoeding voor imagoschade kan niet worden toegekend.

Verzoeker stelt dat de zorgverzekeraar hem teveel aan eigen risico 2020 in rekening heeft gebracht. Verzoeker is hierbij uitgegaan van de datum waarop de zorgnota’s zijn ingediend. Voor de berekening van het eigen risico is evenwel het moment waarop de zorg is genoten of is aangevangen bepalend. Op basis van de door verzoeker aangeleverde informatie concludeert de commissie dat het eigen risico 2020 correct is bepaald. De commissie is daarnaast niet gebleken dat de zorgverzekeraar voor het jaar 2020 meer dan € 385,00 ten laste van het eigen risico 2020 van verzoeker heeft gebracht. Er is daarom gaan aanleiding tot terugbetaling van bedragen. Tot slot kan op grond van het reglement van de commissie geen vergoeding worden toegekend voor imagoschade.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken