Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ20202365

Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ20202365

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn informatieplicht jegens verzoeker geschonden. Hij is niet gehouden de gratis aanvullende verzekering te beëindigen. De ziektekostenverzekeraar mag kosten in rekening brengen voor het verzenden van een factuur en een acceptgiro.

De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker laten weten dat de collectiviteitskorting op de premie van de zorgverzekering met ingang van 1 januari 2021 komt te vervallen en heeft hem gewezen op een andere basisverzekering. Hierop heeft verzoeker de ziektekostenverzekeraar gevraagd hem te informeren over het verschil in premie en dekking tussen beide verzekeringen, zodat hij vóór 1 januari 2021 een weloverwogen keuze kon maken tussen een van de verzekeringen. De ziektekostenverzekeraar heeft niet eerder dan op 17 mei 2021 de relevante informatie aan verzoeker gezonden die hiervoor nodig was. Daarmee heeft de ziektekostenverzekeraar niet tijdig op de vragen van verzoeker gereageerd, waarmee hij zijn informatieplicht jegens verzoeker heeft geschonden.
De commissie ziet geen aanleiding te beslissen dat de aanvullende verzekering Extra Aanvullend Sport moet worden beëindigd. Dit is een gratis verzekering waarop verzoeker recht heeft op basis van zijn deelname aan een collectiviteit, zodat hij hiervan geen (financieel) nadeel ondervindt. Verder mag de ziektekostenverzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden (administratie)kosten in rekening brengen voor het versturen van een factuur en acceptgiro per post en is verzoeker gehouden deze kosten te voldoen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken