Advies Zorginstituut Nederland, 9 mei 2022, 2022016178, SKGZ202102395

Advies Zorginstituut Nederland, 9 mei 2022, 2022016178, SKGZ202102395

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 9 mei 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), geen zorg zoals
verpleegkundigen die plegen te bieden, geneeskundige context onvoldoende onderbouwd
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met
2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken