Bindend advies GcZ, 15 maart 2022, SKGZ202100615

Bindend advies GcZ, 15 maart 2022, SKGZ202100615

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2022
Datum publicatie: 18 maart 2022

Verzoekster is ambtshalve door het CVZ bij de zorgverzekeraar verzekerd, betalingsachterstand juist vastgesteld, aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht.

Verzoekster is met ingang van 1 juni 2012 bij de zorgverzekeraar bekend als verzekerde. Er is een betalingsachterstand ontstaan. Omdat de betalingsachterstand voor de zorgverzekering op 1 april 2014 meer dan zes maandpremies bedroeg, heeft de zorgverzekeraar verzoekster met ingang van die datum aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Nadat de betalingsachterstand in april 2018 was ingelopen, heeft de zorgverzekeraar verzoekster met ingang van 1 mei 2018 afgemeld bij het CAK. Nadien is op de polis van verzoekster wederom een betalingsachterstand ontstaan. Omdat de betalingsachterstand voor de zorgverzekering op 14 december 2020 meer dan zes maandpremies bedroeg, heeft de zorgverzekeraar verzoekster met ingang van die datum opnieuw aangemeld als wanbetaler bij het CAK.
Verzoekster heeft voornoemde beslissingen van de zorgverzekeraar bestreden en aangevoerd dat de zorgverzekering bij de zorgverzekeraar niet eerder kan zijn ingegaan dan op 6 juni 2016. De commissie volgt verzoekster hierin niet. Dit omdat is komen vast te staan dat verzoekster op 1 juni 2012 door het toenmalige CVZ bij de zorgverzekeraar ambtshalve is verzekerd. Ingaande 1 juni 2013 rustte de verplichting tot premiebetaling, uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst, op verzoekster en bestond voor haar de mogelijk deze overeenkomst regulier, dat wil zeggen voor het eerst met ingang van 1 januari 2014, op te zeggen. Dit heeft verzoekster niet gedaan. Aangezien de zorgverzekeraar een financieel overzicht heeft overgelegd waarvan verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit onjuist is, stelt de commissie vast dat de door de zorgverzekeraar naar aanleiding van de betalingsachterstand getroffen maatregelen terecht hebben plaatsgevonden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken