Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201669

Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201669

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.009,26. De aanvraagprocedure van de ziektekostenverzekeraar is niet onrechtmatig.

Verzoekster heeft zich gewend tot een arts in Turkije en bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor vergoeding van de daar voorgestelde operatie. De ziektekostenverzekeraar heeft diverse keren aanvullende informatie bij verzoekster opgevraagd, en heeft uiteindelijk besloten een vergoeding toe te kennen van € 10.009,26. Verzoekster is van mening dat de gehanteerde aanvraagprocedure onrechtmatig is, omdat de ziektekostenverzekeraar onnodig veel informatie heeft opgevraagd waardoor een en ander te lang heeft geduurd. Verder heeft de ziektekostenverzekeraar verzoekster het advies gegeven zich te wenden tot een Duitse arts. Volgens verzoekster is dit een medisch oordeel dat de ziektekostenverzekeraar niet mag geven. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek te bepalen dat de aanvraagprocedure onrechtmatig is. De ziektekostenverzekeraar is op de juiste wijze tot de vaststelling van de vergoeding gekomen. Op grond van artikel 14 Zvw mag een zorgverzekeraar een toestemmingsvereiste hanteren. De beoordeling dient vervolgens te geschieden op basis van zorginhoudelijke criteria, door een daartoe bevoegde persoon. In het aanvraagformulier stonden de stukken die in dit verband moesten worden ingediend. Het opvragen van deze stukken komt de commissie niet onredelijk voor. Dat de procedure lang heeft geduurd, vindt zijn oorzaak uitsluitend in het feit dat verzoekster niet direct alle gevraagde stukken heeft toegestuurd. De uiteindelijke beoordeling van de aanvraag vond plaats door een BIG-geregistreerde medisch adviseur. Het advies zich tot een Duitse arts te wenden betreft geen medisch inhoudelijk oordeel.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken