Bindend advies GcZ, 26 mei 2021, SKGZ202001953

Bindend advies GcZ, 26 mei 2021, SKGZ202001953

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 26 mei 2021
Datum publicatie : 27 mei 2021

Verzoekster heeft geen aanspraak op botopbouw in de bovenkaak en het aanbrengen van implantaten ten laste van de zorgverzekering.

Verzoekster heeft al enige jaren een edentate (tandeloze) bovenkaak en draagt een volledige gebitsprothese. Ondanks verschillende aanpassingen blijft de bovenprothese instabiel en zijn er functieproblemen. Daarom is een aanvraag gedaan voor botopbouw in de bovenkaak en het vervolgens aanbrengen van implantaten. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen. Dit omdat tijdens het spreekuur niet was gebleken dat sprake was van een ernstig geslonken kaak.
Het Zorginstituut heeft de commissie geadviseerd het verzoek af te wijzen. Bij een onafhankelijk onderzoek door een tandarts van het CBT is namelijk vastgesteld dat geen sprake is van een ernstig geslonken tandeloze kaak. Dit is een door de wetgever gestelde voorwaarde voor de implantaatbehandeling. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut. Ook op de botopbouw bestaat geen aanspraak, nu deze plaatsvindt in het kader van het aanbrengen van implantaten. De aanvullende ziektekostenverzekering kent geen dekking voor een implantaatbehandeling of botopbouw.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken