Bindend advies GcZ, 27 juli 2022, SKGZ202200730

Bindend advies GcZ, 27 juli 2022, SKGZ202200730

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juli 2022
Datum publicatie: 29 juli 2022

Afspraken in het kader van de betalingsregeling zijn door verzoeker niet nagekomen waardoor de zorgverzekeraar de regeling mocht beëindigen.

Verzoeker heeft met de zorgverzekeraar een betalingsregeling afgesproken voor een openstaand bedrag van € 177,47. Op 28 april 2022 heeft de zorgverzekeraar deze betalingsregeling beëindigd omdat verzoeker de afgesproken termijnbedragen niet tijdig, en de nieuw opgekomen maandpremies niet betaalde. Verzoeker vordert herstel van de betalingsregeling.
De commissie oordeelt dat het de zorgverzekeraar vrij stond de betalingsregeling te beëindigen. Dit omdat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de verschuldigde bedragen wél (tijdig) werden betaald. De commissie heeft er goede nota van genomen dat verzoeker en de zorgverzekeraar inmiddels een nieuwe betalingsregeling zijn overeengekomen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken