Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202201666

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202201666

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 7 september 2023

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding voor een uitneembare volledige gebitsprothese en een frameprothese. Een telefonische toezegging is door haar niet aannemelijk gemaakt.

Verzoekster heeft door de tandarts boven een uitneembare volledige gebitsprothese laten plaatsen en onder een frameprothese. Voorafgaand hieraan heeft zij telefonisch contact gehad met de ziektekostenverzekeraar. Volgens verzoekster heeft zij tijdens deze gesprekken gevraagd naar de hoogte van de vergoeding, en is haar gezegd dat zij 75% van alle kosten vergoed zou krijgen, inclusief die van de frameprothese onder. Verzoekster ontving vervolgens alleen een vergoeding van 75% van de kosten van de bovenprothese, en een gedeeltelijke vergoeding van de frameprothese. De overige kosten blijven voor haar rekening. De ziektekostenverzekeraar heeft meegedeeld geen inhoudelijke notities te hebben gemaakt van de met verzoekster gevoerde gesprekken. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek de ziektekostenverzekeraar te verplichten een hogere vergoeding te verlenen. De vergoeding is op de juiste wijze bepaald. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar, in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden, een toezegging is gedaan.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken