Advies Zorginstituut Nederland, 16 december 2021, 2021046867, SKGZ202100904

Advies Zorginstituut Nederland, 16 december 2021, 2021046867, SKGZ202100904

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 december 2021
Datum publicatie: 8 augustus 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv,
2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken