Bindend advies GcZ, 7 juli 2021, SKGZ202100570

Bindend advies GcZ, 7 juli 2021, SKGZ202100570

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 juli 2021
Datum publicatie: 8 juli 2021

TACE bij een peniscarcinoom is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd een behandeltraject met TACE in Duitsland te vergoeden. Dit omdat hij lijdt aan een ernstige vorm van kanker die zich heeft geconcentreerd in zijn penis. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen. De commissie beslist dat verzoeker geen aanspraak heeft op de behandelingen met TACE, omdat dit bij een peniscarcinoom geen zorg is conform de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee geen verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken