Bindend advies GcZ, 27 januari 2021, SKGZ201900777

Bindend advies GcZ, 27 januari 2021, SKGZ201900777

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021

Opvragen nadere onderbouwing van geneeskundige context bij indicerend wijkverpleegkundige is in dit geval niet zinvol. Het risico ter zake ligt bij verzoeker.

Partijen verschillen van mening of verzoeker behoort tot de doelgroep voor een persoonsgebonden budget (PGB vv). De commissie oordeelt dat ook bij psychische problematiek een geneeskundige context aanwezig kan zijn, maar deze moet dan wel voldoende worden onderbouwd in het zorgplan. Aangezien in het geval van verzoeker de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd, heeft hij geen aanspraak op het gevraagde. Het vragen van een nadere onderbouwing is in dit geval niet zinvol, aangezien verzoeker heeft verklaard dat de indicerend wijkverpleegkundige deze niet kan leveren. Het risico ter zake ligt bij verzoeker. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken