Bindend advies GcZ, 4 mei 2022, SKGZ20101162

Bindend advies GcZ, 4 mei 2022, SKGZ20101162

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Preferentiebeleid, medische noodzaak voor Crestor® 20 mg niet door verzoekster aangetoond.

Verzoekster heeft begin 2021, zonder enige toelichting, van haar apotheek een ander geneesmiddel dan Crestor® 20 mg ter hand gesteld gekregen. In eerste instantie heeft zij hier geen aandacht aan besteed, totdat zij na twee weken klachten kreeg. Nadien heeft verzoekster de ziektekostenverzekeraar verzocht aan haar het geneesmiddel Crestor® 20 mg te blijven verstrekken. De ziektekostenverzekeraar heeft haar meegedeeld hiertoe niet over te gaan omdat een medische noodzaak ontbreekt.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Dit omdat de gestelde medische noodzaak niet nader is onderbouwd en aldus niet kan worden geconcludeerd dat de behandeling met het preferente geneesmiddel in het geval van verzoekster medisch niet verantwoord is.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken