Bindend advies GcZ, 2 mei 2023, SKGZ202202151

Bindend advies GcZ, 2 mei 2023, SKGZ202202151

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2023
Datum publicatie: 2 mei 2023

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag van verzoekster voor een aanvullende ziektekostenverzekering ten behoeve van haar zoon ten onrechte geweigerd.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar ten behoeve van haar minderjarige zoon een aanvraag gedaan voor een aanvullende ziektekostenverzekering. Deze aanvraag is door de ziektekostenverzekeraar afgewezen met als reden dat sprake is van een betalingsachterstand. Verzoekster erkent dat zij nog een betalingsachterstand heeft, maar wijst erop dat zij gedupeerde is van de Toeslagenaffaire en dat de ziektekostenverzekeraar voor die groep een afwijkend acceptatiebeleid voert. De ziektekostenverzekeraar erkent dat hij een aangepast beleid heeft voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire, maar hierbij geldt als voorwaarde dat de verzekerde moet zijn aangemerkt als definitief gedupeerde. Omdat verzoekster slechts voorlopig gedupeerde is, is de aanvraag geweigerd.
De commissie overweegt dat zij het door de ziektekostenverzekeraar gevoerde beleid, zoals door hem uiteengezet, niet kan volgen. Zo is door de ziektekostenverzekeraar niet duidelijk gemaakt wanneer een verzekerde wordt aangemerkt als voorlopig en wanneer als definitief gedupeerde. De door de ziektekostenverzekeraar hiervoor gegeven verklaring overtuigt niet. Daarentegen heeft verzoekster aannemelijk gemaakt dat zij officieel is aangemerkt als gedupeerde van de Toeslagenaffaire. Dit heeft zij gedaan door overlegging van een excuusbrief van de Belastingdienst alsmede de brief waarin wordt gemeld dat zij een bedrag van € 30.000,- ontvangt als compensatie. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor de aanvullende ziektekostenverzekering dan ook ten onrechte geweigerd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken