Advies Zorginstituut Nederland, 11 januari 2021, 2020048779, SKGZ202001601

Advies Zorginstituut Nederland, 11 januari 2021, 2020048779, SKGZ202001601

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging
aantal uren
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken