Bindend advies GcZ, 20 februari 2023, SKGZ202200696

Bindend advies GcZ, 20 februari 2023, SKGZ202200696

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2023
Datum publicatie: 21 februari 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op een endoscopische maagverkleining (Weight Doctors
SLEEVE®), uitgevoerd te Dortmund, Duitsland.

Verzoeker kampte met morbide obesitas en als gevolg hiervan met een forse leversteatose.
Ondanks verschillende pogingen daartoe lukte het hem niet om af te vallen. Gelet op de
mogelijke gevolgen van zijn zwaarlijvigheid heeft verzoeker ervoor gekozen een
maagverkleining te laten uitvoeren. Volgens de Duitse artsen heeft een endoscopische
maagverkleining vele voordelen ten opzichte van de reguliere maagverkleining. De
ziektekostenverzekeraar meent echter dat de behandeling niet aan de stand van de
wetenschap en praktijk voldoet en om die reden is de aanvraag afgewezen.
De commissie oordeelt dat de aanvraag betrekking heeft op geplande zorg in een andere
EU-lidstaat. Met de verordening is geen uitbreiding van het verzekerde pakket van de
lidstaat beoogd, zodat de eis dat de zorg moet voldoen aan de stand van de wetenschap
en praktijk onverkort geldt. Gehoord het Zorginstituut voldoet een endoscopische
maagverkleining niet aan genoemd criterium. Dit betekent dat op grond van de
zorgverzekering geen aanspraak bestaat op deze behandeling en dat de toestemming in
het kader van de verordening terecht is geweigerd. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken