Bindend advies GcZ, 22 november 2021, SKGZ202100919

Bindend advies GcZ, 22 november 2021, SKGZ202100919

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 22 november 2021
Datum publicatie : 23 november 2021

Het hanteren van een vast maandloon is bij het PGB vv niet toegestaan. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden, mag een aanvraag voor een volgend PGB vv worden afgewezen.

Verzoeker heeft al enige tijd een PGB vv. Hij heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag tot verlenging hiervan gedaan. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen op de grond dat verzoeker in het verleden niet heeft voldaan aan alle verantwoordelijkheden die het PGB vv met zich brengt, zoals verwoord in het reglement.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Vast staat dat de opgestelde zorgovereenkomst niet voldoet aan alle voorwaarden van artikel 8 van het reglement. Tijdens een vakantie in een Fokus woning heeft verzoeker geen nieuwe indicatie laten stellen door een wijkverpleegkundige, en de tijdelijke zorgovereenkomst die is opgesteld voldoet niet aan alle eisen van artikel 8. Tot slot hanteert verzoeker een vast maandloon, wat op grond van het reglement niet is toegestaan. De ziektekostenverzekeraar mocht besluiten de aanvraag tot verlenging van het PGB vv af te wijzen, gelet op het bepaalde in artikel 4.1 van het reglement.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken