Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2022, 2022016182, SKGZ202101807

Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2022, 2022016182, SKGZ202101807

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak : 16 mei 2022
Datum publicatie : 10 juni 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Frankrijk, EHIC, eigen bijdrage, DBC
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr.
987/2009, art. 150 Rv.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken