Bindend advies GcZ, 16 juli 2021, SKGZ202002252

Bindend advies GcZ, 16 juli 2021, SKGZ202002252

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021

Op een internationale ziektekostenverzekering kunnen de regels zoals die gelden voor de Nederlandse zorgverzekering niet zonder meer van toepassing worden verklaard.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een internationale ziektekostenverzekering afgesloten. Zij is woonachtig in Zuid-Afrika, en heeft zich voor een rugoperatie gewend tot een arts in Duitsland. Deze heeft onder andere implantaten in de rug geplaatst. Na afloop van de ingreep heeft verzoekster revalidatie gehad. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van zowel de ingreep als de revalidatie afgewezen. Hij is van mening dat de ingreep niet voldoende beproefd en deugdelijk is bevonden, en verwijst in dat kader naar de internationale stand van de wetenschap en praktijk. Met betrekking tot de revalidatie is hij van mening dat hiervoor geen indicatie bestaat. Hij merkt in dat kader op dat het gebruikelijk is dat men na een ingreep aan de rug fysiotherapie krijgt.
De commissie wijst het verzoek gedeeltelijk toe. De ziektekostenverzekeraar kan zich bij deze ziektekostenverzekering niet beroepen op de regels die gelden voor de zorgverzekering en de uitleg die hieraan wordt gegeven. Hij heeft onvoldoende onderbouwd waarom de ingreep die verzoekster heeft voldaan, onvoldoende beproefd en deugdelijk zou zijn. Verzoekster heeft het tegendeel aannemelijk gemaakt. Zij heeft daarom aanspraak op vergoeding van de kosten van de ingreep, ten laste van de ziektekostenverzekering. Voor de revalidatie gelden strikte voorwaarden. Niet gebleken is dat verzoekster aan deze voorwaarden heeft voldaan. Daarom heeft zij geen aanspraak op vergoeding van deze kosten, ten laste van de ziektekostenverzekering.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken