Bindend advies GcZ, 20 september 2022, SKGZ202200302

Bindend advies GcZ, 20 september 2022, SKGZ202200302

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 20 september 2022
Datum publicatie : 20 september 2022

De ziektekostenverzekeraar moet de kosten van de bij het hoortoestel geleverde accu’s en lader vergoeden ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft, bij een door de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde leverancier, hoortoestellen van het type Amplifon Ampli-Engery R4 aangeschaft. De ziektekostenverzekeraar heeft de kosten van deze hoortoestellen vergoed ten laste van de zorgverzekering, behoudens die van de twee accu's en de bijhorende lader. Hij heeft laatstgenoemde kosten niet vergoed omdat batterijen en accu's altijd voor rekening van de verzekerde blijven.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat de hoortoestellen van het type Amplifon Ampli-Energy R4 alleen mét een accu zijn te leveren en dat dit derhalve geen extra optie was. Gelet op deze verklaring en op het feit dat het hier geen vervanging van de accu betreft, oordeelt de commissie dat de accu en de bijbehorende lader onlosmakelijk zijn verbonden met dit type hoortoestel, dat kennelijk door de leverancier mocht worden afgeleverd van de ziektekostenverzekeraar. Verzoeker heeft aanspraak op een adequaat functionerend hulpmiddel, dat bij aflevering gebruiksklaar is. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar ook de kosten van de accu’s en de bijbehorende lader moet vergoeden ten laste van de zorgverzekering. Het verzoek wordt toegewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken