Bindend advies GcZ, 27 juni 2022, SKGZ202101468

Bindend advies GcZ, 27 juni 2022, SKGZ202101468

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 27 juni 2022
Datum publicatie : 27 juni 2022

Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor een (uitwendige) neuscorrectie.

Bij verzoekster is in 2017 vastgesteld dat zij kampt met OSAS. Vanwege een probleem met de doorgankelijkheid van haar neus, in combinatie met een scheef neustussenschot, kan het CPAP-apparaat echter niet worden gebruikt. Volgens de behandelend KNO-arts kunnen de klachten grotendeels worden verholpen door middel van een in- en uitwendige neuscorrectie.
De commissie overweegt dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden voor een uitwendige neuscorrectie. Er is bij haar geen sprake van verminking of van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis zoals bedoeld in de regelgeving. Dat verminking niet aan de orde is, wordt bevestigd door de behandelend KNO-arts. Ten aanzien van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis is door verzoekster onvoldoende onderbouwd waarom een inwendige neuscorrectie (septumcorrectie) niet afdoende is voor behandeling van haar klachten en waarom een uitwendige neuscorrectie hiervoor nog de enige oplossing vormt. Dit alles wordt bevestigd in het advies van het Zorginstituut. De commissie wijst het verzoek daarom af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken