Bindend advies GcZ, 5 juli 2022, SKGZ202102316

Bindend advies GcZ, 5 juli 2022, SKGZ202102316

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 5 juli 2022
Datum publicatie : 7 juli 2022

Aanvraag voor vergoeding wortelkanaalbehandeling terecht afgewezen, geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

Verzoeker heeft ter hoogte van element 26 een fistel die chirurgisch moet worden behandeld. Volgens verzoeker kan de chirurgische ingreep aan de fistel alleen plaatsvinden als voorgaand alle niet-gevulde wortelkanalen gevuld zijn. Om die reden heeft verzoeker de onderhavige wortelkanaalbehandeling laten uitvoeren.
De commissie overweegt dat het Zorginstituut in zijn voorlopig advies schrijft dat de behandeling van verzoeker niet is te vergelijken met een situatie als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onder c, Bzv. Daarnaast is volgens het Zorginstituut geen sprake van een ziekte waarbij een behandeling nodig is en waar als voorwaarde geldt dat er geen ontstekingen in de mond mogen zijn. Het Zorginstituut adviseert dan ook tot afwijzing van het verzoek. De commissie ziet in hetgeen verzoeker heeft aangevoerd geen aanleiding van het advies af te wijken en volgt dit.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken