Bindend advies GcZ, 2 juni 2021, SKGZ202001060

Bindend advies GcZ, 2 juni 2021, SKGZ202001060

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 2 juni 2021
Datum publicatie : 3 juni 2021

De afbouw van het middel venlafaxine door middel van taperingstrips komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie.

Verzoekster heeft jarenlang venlafaxine gebruikt en wil het gebruik hiervan langzaam afbouwen. Zij heeft hiervoor gebruik gemaakt van zogenoemde taperingstrips die door de apotheek bereide doseringen bevatten. Deze komen alleen voor vergoeding in aanmerking als sprake is van rationele farmacotherapie. Dit betekent onder andere dat uit wetenschappelijke publicaties moet blijken dat het gevolgde afbouwschema bewezen effectief is. Het Zorginstituut heeft hier onderzoek naar gedaan en is tot de conclusie gekomen dat het wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Verzoekster heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Dit betekent dat de taperingstrips niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken