Bindend advies GcZ, 7 juli 2022, SKGZ202102117

Bindend advies GcZ, 7 juli 2022, SKGZ202102117

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2022
Datum publicatie: 8 juli 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft terecht kosten voor de terhandstelling van geneesmiddelen en begeleidingsgesprekken ten laste van het verplicht eigen risico 2021 van verzoeker gebracht.

De ziektekostenverzekeraar heeft kosten voor de dienstverlening door de apotheek ten laste van het verplicht eigen risico 2021 van verzoeker gebracht. Verzoeker is het daarmee niet eens. Volgens hem zijn de terhandstellingskosten ten onrechte in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor de kosten van de begeleidingsgesprekken, nu deze niet hebben plaatsgevonden.
Allereerst stelt de commissie vast dat de kosten voor de dienstverlening door de apotheek volgens de verzekeringsvoorwaarden onder het verplicht eigen risico van verzoeker vallen. In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg staat welke activiteiten de apotheek ten minste moet uitvoeren om 1) kosten van terhandstelling en 2) de kosten voor een begeleidingsgesprek te kunnen declareren. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat de apotheek deze - minimale – activiteiten niet heeft verricht om de kosten voor de terhandstelling te mogen declareren. Daarnaast heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat er geen begeleidingsgesprekken hebben plaatsgevonden. Naar het oordeel van de commissie heeft de ziektekostenverzekeraar daarom terecht de terhandstellingskosten en de kosten van de begeleidingsgesprekken vergoed en deze hierna ten laste van het verplicht eigen risico van verzoeker gebracht.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken