Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002445

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002445

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021

Er was sprake van een betalingsachterstand zodat de aanvullende ziektekostenverzekering terecht werd beëindigd.

De ziektekostenverzekeraar heeft met ingang van 1 november 2019 de aanvullende ziektekostenverzekering van verzoekster beëindigd omdat de premies voor de maanden juli 2019 (€ 119,30), augustus 2019 (€ 119,50) en november 2019 (€ 112,-) niet waren voldaan. Volgens verzoekster waren alle verschuldigde bedragen echter wel betaald en heeft zij van de ziektekostenverzekeraar enige tijd geen post ontvangen.
De commissie stelt vast dat verzoekster in 2020 door de rechtbank is veroordeeld tot het betalen van de premies voor de maanden juli en augustus 2019. Het verweer dat zij post niet had ontvangen is toen ook door haar gevoerd en werd verworpen. Het vonnis vormt voor de commissie een gegeven. Vanwege de door de rechter geconstateerde betalingsachterstand - die ook reeds in november 2019 bestond - mocht de aanvullende ziektekostenverzekering van verzoekster worden beëindigd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken