Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ202001210

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ202001210

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020

Geen indicatie voor een rhinoplastiek bij man-naar-vrouw transitie, geen aanspraak op vooruitbetaling of op afgifte van een ongeclausuleerde garantieverklaring.

Verzoekster ondergaat een man-naar-vrouw transitie en wenst, in aanvulling op een voorhoofd- en kinreconstructie, een rhinoplastiek te ondergaan in Spanje. De commissie constateert dat bij verzoekster sprake is van een passabiliteitsprobleem. Zij constateert echter ook dat niet aannemelijk is dat de neus van verzoekster het meest bijdraagt aan het passabiliteitsprobleem en dat correctie hiervan zal leiden tot passabiliteitsverbetering. Zij heeft daarom geen aanspraak op de aangevraagde rhinoplastiek. De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden de kosten van de behandeling voor te schieten of hiervoor een ongeclausueleerde garantieverklaring af te geven.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken