Bindend advies GcZ, 21 juli 2022, SKGZ202102284

Bindend advies GcZ, 21 juli 2022, SKGZ202102284

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 21 juli 2022
Datum publicatie : 22 juli 2022

Verzoekster heeft geen aanspraak op een labiacorrectie ten laste van de zorgverzekering, geen aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking.

Verzoekster ondervindt al langere tijd lichamelijke en geestelijke/psychische klachten. De behandelend arts heeft een labiacorrectie aangevraagd. Volgens verzoekster is dit de oplossing voor haar klachten. Zij verwijst naar de VAV Werkwijzer en stelt aan de voorwaarden te voldoen. Ook beschikt zij over een verwijzing. De ziektekostenverzekeraar kan de aanvraag volgens haar niet zomaar afwijzen, met voorbijgaan van de arts, en zonder haar een alternatief te bieden.
De ziektekostenverzekeraar concludeert dat een (verzekerings)indicatie ontbreekt. Er is geen sprake van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking.
De commissie volgt de ziektekostenverzekeraar, gehoord het Zorginstituut, en wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken