Bindend advies GcZ, 27 juni 2022, SKGZ202002544

Bindend advies GcZ, 27 juni 2022, SKGZ202002544

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 27 juni 2022
Datum publicatie : 27 juni 2022

Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat de schade aan zijn gebit het gevolg was van een ongeval. Afgezien hiervan is de aangevraagde behandeling bovendien onnodig kostbaar.

Verzoeker claimt vergoeding van de kosten van het plaatsen van een kroon alsmede van door hem geleden vermogens- en letselschade. Oorzaak van de schade aan het element is volgens hem een ongeval, waarbij een bestaande kroon verloren is gegaan. Het element verkeerde verder in goede staat. De ziektekostenverzekeraar bestrijdt de gestelde oorzaak. Daarbij gaat het herstel verder dan herstel in de oorspronkelijke toestand, aangezien het element voorheen niet bekroond was.
De commissie oordeelt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat door een ongeval schade aan zijn gebit is ontstaan. Het was aan hem te stellen en te bewijzen dat het element al was voorzien van een kroon, en verder in goede staat verkeerde. Hierin is hij niet geslaagd. Daarnaast gaat de aangevraagde tandheelkundige behandeling verder dan herstel van schade door een ongeval (zo daarvan al sprake zou zijn geweest) en betreft zij ook het herstel van schade door cariës. Ook om die reden is door de ziektekostenverzekeraar terecht afwijzend beslist op de aanvraag. Het verzoek wordt afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken