Advies Zorginstituut Nederland, 5 juli 2022,2022022855, SKGZ202002540

Advies Zorginstituut Nederland, 5 juli 2022,2022022855, SKGZ202002540

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 juli 2022
Datum publicatie: 5 september 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, geneeskundige zorg, lymfe-veneuze shunt operatie bij lymfoedeem, stand
wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken