Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202100456

Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202100456

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 24 november 2021
Datum publicatie : 24 november 2021

De ziektekostenverzekeraar mag besluiten alleen de door hem aangewezen voorkeursgeneesmiddelen buiten de berekening van het verplicht en vrijwillig eigen risico te houden.

Verzoekster kan het aangewezen voorkeursgeneesmiddel niet gebruiken vanwege medische noodzaak. Voor het vervangende geneesmiddel is zij het eigen risico verschuldigd. Zij acht dit niet terecht, omdat uitsluitend de pen voor de toediening ondeugdelijk is en niet voldoet. Daarnaast is de uitkomst oneerlijk. De ziektekostenverzekeraar verwijst naar de verzekeringsvoorwaarden en zijn reglement. Het door verzoekster gebruikte geneesmiddel is door hem niet aangewezen en telt daarom mee voor het eigen risico.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar een voorkeursbeleid mag voeren en dat hij in dat kader een ander middel met pen heeft aangewezen. Het eigen risico geldt niet voor de in het Reglement farmaceutische zorg 2021 genoemde geneesmiddelen. Het geneesmiddel van verzoekster komt hierin niet voor. De ziektekostenverzekeraar mocht de kosten ervan daarom verrekenen met het eigen risico.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken