Advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2021, 2020037041, SKGZ202000869

Advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2021, 2020037041, SKGZ202000869

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, refractiechirurgie, bril- en lensintolerantie, telefonisch toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken