Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202002408

Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202002408

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 24 november 2021
Datum publicatie : 24 november 2021

Verlagen van het dorsum nasi (de neusrug) en het (met alar batten graft = neusimplantaat) verstevigen van de alaire structuren (de neusvleugels) bij een ‘tension nose’ en neusklepinsufficiëntie voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het verruimen van de (inwendige) neusklep regio voldoet wel aan dit criterium, maar in de situatie van verzoekster ontbreekt hiervoor een (verzekerings)indicatie.

Verzoekster kampt met doorgankelijkheidsproblemen van de neus. Hierdoor heeft zij moeite met de ademhaling tijdens de ADL. Verzoekster geeft aan dat sprake is van externe neusklepinsufficiëntie (aanzuigende neusvleugels) en OSAS waardoor zij gedurende de dag last heeft van vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen. Om de problemen te verhelpen is namens verzoekster een neuscorrectie/ rhinoplastiek aangevraagd. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat de behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
De commissie overweegt dat de behandeling enerzijds bestaat uit het verlagen van de neusrug en het verstevigen van de neusvleugels met een implantaat. Dit is geen behandeling die de neusdoorgankelijkheid aantoonbaar verbetert, en een behandeling die niet voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Het, anderzijds, verruimen van de (inwendige) neusklep regio voldoet wel aan dit criterium, maar in de situatie van verzoekster ontbreekt hiervoor een (verzekerings)indicatie, zo blijkt uit het advies van het Zorginstituut. De commissie volgt het Zorginstituut hierin.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken