Bindend advies GcZ, 13 november 2023, SKGZ202201900

Bindend advies GcZ, 13 november 2023, SKGZ202201900

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 13 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Verzoekster heeft geen aanspraak op FSL-sensoren vanuit hulpmiddelenzorg. Lopende de procedure heeft de ziektekostenverzekeraar besloten dat verzoekster wel aanspraak heeft op FSL-sensoren vanuit medisch-specialistische zorg.

Verzoekster is sinds een gastric bypass bekend met het dumping syndroom. Zij heeft hierbij hypoglycemieën. De behandelend arts heeft haar aangeraden gebruik te maken van flash glucosemonitoring en heeft namens verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor vergoeding van FSL-sensoren. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen.
De commissie stelt vast dat de ziektekostenverzekeraar heeft verklaard de gevraagde FSL-sensoren alsnog te vergoeden ten laste van de zorgverzekering, echter niet in het kader van hulpmiddelenzorg zoals bedoeld in artikel 35 van de voorwaarden van de zorgverzekering en artikel 6.14 van het Reglement, maar als medisch specialistische zorg. Hiermee is het materiële belang dat verzoekster had bij haar verzoek vervallen. Verzoekster is gevraagd om een schriftelijke reactie, maar deze is uitgebleven. Om die reden ziet de commissie geen grond thans nog een inhoudelijke beoordeling van de aanspraak in het kader van de hulpmiddelenzorg uit te voeren. Gelet op de gang van zaken ziet de commissie aanleiding de ziektekostenverzekeraar te verplichten het entreegeld aan verzoekster te vergoeden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken