Bindend advies GcZ,13 september 2022, SKGZ202102104

Bindend advies GcZ,13 september 2022, SKGZ202102104

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 september 2022
Datum publicatie: 13 september 2022

Verzoeker heeft noch aannemelijk gemaakt dat de ingediende declaraties van farmaceutische zorg niet goed zijn afgehandeld noch dat de wijze van afhandeling niet inzichtelijk is in de 'Mijn'-omgeving.

Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de vanaf 2018 ingediende declaraties ter zake van farmaceutische zorg niet correct zijn afgehandeld. Hij heeft de zorgverzekeraar verzocht een en ander te corrigeren. Daarnaast heeft verzoeker de zorgverzekeraar gevraagd hem afschriften te sturen van alle door en namens hem ingediende nota's.
De commissie overweegt dat verzoeker bij de zorgverzekeraar een naturapolis heeft afgesloten. In dat kader heeft de zorgverzekeraar met de apotheker afgesproken dat als sprake is van verzekerde zorg de nota rechtstreeks bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Als geen sprake is van verzekerde zorg wordt de nota aan de verzekerde meegegeven. Voor zover verzoeker stelt dat de ingediende declaraties - na individuele beoordeling en correctie - niet goed zijn afgehandeld door de zorgverzekeraar, heeft hij dit niet aannemelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor zijn stelling dat hij of de door hem verzekerde personen geen inzage hebben in afhandeling van de ingediende declaraties. Volgens de zorgverzekeraar kunnen zij dit namelijk zien in de ‘Mijn’-omgeving. Door verzoeker is dit niet gemotiveerd weersproken. Tot de door verzoeker gevorderde algemene verboden kan de commissie niet besluiten en tot dergelijke verboden bestaat ook geen grond. Indien verzoeker de nota’s zelf wenst te ontvangen kan hij de keuze maken voor een restitutiepolis. Dat tussen de apotheek en de zorgverzekeraar (bijzondere) persoonsgegevens van verzoeker zijn uitgewisseld is door hem weliswaar gesteld, maar niet aannemelijk gemaakt.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken