Bindend advies GcZ, 3 mei 2022, SKGZ20101901

Bindend advies GcZ, 3 mei 2022, SKGZ20101901

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 3 mei 2022
Datum publicatie : 6 mei 2022

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde en medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Bij de ziektekostenverzekeraar zijn aanvragen gedaan voor een osteotomie en een orthodontische behandeling. De ziektekostenverzekeraar heeft meegedeeld dat de orthodontische behandeling niet wordt vergoed. De eveneens aangevraagde osteotomie is door de ziektekostenverzekeraar wel goedgekeurd.
De commissie overweegt dat uit de overgelegde verklaring van de behandelend orthodontist niet blijkt dat verzoekster aan de gangbare criteria voldoet. Het dossier bevat geen gegevens die een in ernst met schisis vergelijkbare aandoening aannemelijk maken. Nu een indicatie voor bijzondere tandheelkunde ontbreekt, was de afwijzing door de ziektekostenverzekeraar terecht.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken