Advies Zorginstituut Nederland, 26 februari 2021, 2020046727, SKGZ201901864

Advies Zorginstituut Nederland, 26 februari 2021, 2020046727, SKGZ201901864

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 februari 2021
Datum publicatie: 4 mei 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, hulpmiddelen, ADL-hulphond, indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken