Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202102300

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202102300

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 12 september 2022
Datum publicatie : 12 september 2022

Verzoekster heeft geen aanspraak op het geneesmiddel Inspra® ten laste van de zorgverzekering. Zij heeft evenmin aanspraak op vergoeding van de kosten van het preferente middel in het geval zij Inspra® afneemt.

Verzoekster is hartpatiënt en gebruikt daarom verschillende geneesmiddelen. In 2021 kreeg zij van één van deze geneesmiddelen door de apotheek niet meer het merk dat zij al jaren gebruikt ter hand gesteld, maar het preferente geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. De apotheek heeft haar namens de ziektekostenverzekeraar meegedeeld dat zij geen aanspraak heeft op het merkgeneesmiddel.
De commissie concludeert, gelezen het advies van het Zorginstituut, dat verzoekster niet heeft onderbouwd dat het voor haar medisch niet verantwoord is het preferente geneesmiddel te gebruiken.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken