Bindend advies GcZ, 24 maart 2010, SKGZ2009.00008

Bindend advies GcZ, 24 maart 2010, SKGZ2009.00008

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 24 March 2010
Datum publicatie : 3 March 2011

fysiotherapie, spondylarthrose, arthrose cervicalis en heupartroplastiek, wijziging polisvoorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.6, bijlage 1 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken