Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00903

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00903

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 6 October 2010
Datum publicatie : 15 December 2010

Beëindiging en herstel verzekering, restitutie premie, wijziging verzekeringnemer, betalingsachterstand, voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 2 t/m 9 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33, 3:37, 6:30, 6:159, 6:213, 6:217 en 7:925 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken