Bindend advies GcZ, 7 april 2010, SKGZ2009.01818

Bindend advies GcZ, 7 april 2010, SKGZ2009.01818

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 7 April 2010
Datum publicatie : 3 March 2011

No-claim, eigen risico, Ductaal Carcinoma in Situ, operatie, radiotherapie, één of twee DBC-codes?, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, artt. 18a (oud), 19 (oud) en 22 (oud) Zvw, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken